Persoane juridice

 Cerere de finantare
 Bilanturile anuale pe ultimii 2 ani + iunie anul curent cu balantele respective (vizate de Ministerul de Finante)
 Ultimile 2 balante
 Factura proforma (care sa contina descrierea echipamentului in detaliu, pretul si termenul de livrare)
 Documentele societatii (certificat de inmatriculare, cod unic de inregistrare, act constitutiv, acte aditionale, certificat de inscriere mentiuni)
 Copie act de identitate al persoanei autorizate
 Act de proprietate sau contract de inchiriere privind sediul social.
 Bilete la ordin emise in favoarea finantatorului (un numar egal cu numarul de trimestre ale perioadei de leasing)
 Acord de consultare a fiselor CRB

Cerere de finantare [PDF]

Persoane fizice autorizate

 Cerere de finantare
 Declaratia de venit anual global pe ultimii 2 ani.
 Autorizatia de practicare a activitatii.
 Extras de cont pe ultimile 3 luni
 Copii dupa alte contracte de credit, leasing semnate de solicitant.
 Copie act de identitate al persoanei autorizate
 Act de proprietate sau contract de inchiriere privind sediul social
 Acord de consultare a fiselor CRB

Cerere de finantare [PDF]

Persoane fizice

 Cerere de finantare
 Adeverinta de salariu (pentru solicitant + membrii ai familiei acestuia care locuiesc la acelasi domiciliu cu solicitantul ) pentru ultimele trei luni
 Fisa fiscala pe ultimii doi ani (pentru solicitant + membrii ai familiei acestuia care locuiesc la acelasi domiciliu cu solicitantul)
 Copie act de identitate
 Act de proprietate sau contract de inchiriere privind domiciliul
 Copii dupa alte contracte de credit, leasing semnate de solicitant
 Acord de consultare a fiselor CRB

Cerere de finantare [PDF]